Normal_normal_geld_rekenmachine_belasting

De ggz-sector heeft 2017 met goede financiële resultaten afgesloten. Ondanks moeilijke omstandigheden als toenemende regeldruk en krapte op de arbeidsmarkt hebben de instellingen samen een positief resultaat behaald van 111 miljoen euro tegen 58 miljoen euro in 2016. De kosten van de geestelijke gezondheidszorg voor de Nederlandse samenleving bedroegen in 2017 in totaal 6,6 miljard euro. Tegelijkertijd groeide het aantal werknemers voor het eerst in jaren weer licht en laten ook de investeringen een flinke plus zien. Dit blijkt uit een analyse van 205 jaarverslagen van ggz-instellingen over 2017 door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs. De onderzochte organisaties vertegenwoordigen 95 prpcent van de sector. Dit meldt Intrakoop.

Grote instellingen maken meer winst

 
Met een verdubbeling van het netto resultaat, een versterking van de solvabiliteit en een verbetering van de liquiditeit heeft de ggz-sector de bedrijfsvoering redelijk op orde. Dat neemt niet weg dat 41 van de 205 ggz-organisaties over 2017 rode cijfers hebben gepubliceerd. Dit is iets meer dan in 2016, toen 39 organisaties verlies draaiden. De verliezen worden onder meer veroorzaakt door reorganisatie- en fusiekosten. De financiële verschillen tussen de diverse organisaties zijn vrij groot. Vooral de grotere ggz-organisaties hebben hun resultaten in 2017 zien verbeteren. Verder blijkt dat ook de kleinere organisaties goede financiële resultaten presenteren. Daarbij gaat het vaak om organisaties die zich richten op een specifieke doelgroep of vorm van zorgverlening.
 

Minder bedden, meer personeelsleden

 
Met het verplaatsen van zorg naar de patiënt in zijn omgeving – de ambulantisering van de ggz – heeft de sector in 2017 een flinke stap gezet: de klinische capaciteit daalde met 11,5 procent naar ruim 24.000 bedden. Tegelijkertijd is voor het eerst in drie jaar het aantal medewerkers in de ggz in 2017 weer licht gestegen, met 1,3 procent. De 205 onderzochte organisaties hadden samen zo’n 73.000 voltijd arbeidsplaatsen. Per saldo is er sprake van een instroom van circa 1.000 fte. 
 
Ondanks de toename van het aantal personeelsleden, worstelt ook de ggz met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Eind 2017 waren er ruim 4.000 openstaande vacatures in de sector. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in 2017 toegenomen met maar liefst 39 procent. “Veel organisaties huren meer extern personeel in. Dat zien we terug in de jaarcijfers. De kosten voor personeel niet in loondienst zijn in 2017 enorm toegenomen, met 21,7 procent. Ze maken nu 7 procent van de totale personeelskosten van 4,8 miljard euro uit," aldus Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop.
 
Door: Redactie Nationale Zorggids