Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft onderzoek gedaan naar een suïcide van een jongere in Zuid-Holland. De inspectie concludeert dat de jongere passende hulp heeft ontvangen van Curium- LUMC. Ook deed de inspectie onderzoek naar een calamiteit van een jeugdige die verbleef bij Intermetzo, onderdeel van Pluryn, in de gesloten jeugdzorg bij op grond van een rechterlijke machtiging vanaf begin februari 2017. Dit meldt de inspectie.

In mei 2017 ontvingen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Veiligheid en Justitie een melding van Curium-LUMC over een suïcide van een jongere. De jongere verbleef vanaf november 2016 binnen een gesloten BOPZ-afdeling (bijzondere opneming psychiatrisch ziekenhuis) van Curium met een rechterlijke machtiging.

Conclusie Curium

In de periode 2013-2016, voorafgaand aan de periode van zorg bij Curium, was sprake van een voortdurende wisseling van behandeling/behandelaar. Deels kwam dat door de complexe problematiek van de jongere, deels om diverse redenen bij de organisaties waaronder wachtlijsten en second best-oplossingen. Curium heeft zich ten zeerste ingezet om te komen tot een passende behandeling voor de jongere. Op basis van de conclusies komt de inspectie niet tot specifieke aanbevelingen voor Curium.

Intermetzo en Pluryn

In een vergelijkbare situatie van een suïcidale jongere in februari 2017 is geconstateerd dat de jongere niet de juiste zorg heeft gekregen. De jeugdige verbleef bij Intermetzo, onderdeel van Pluryn. Daarnaast waren de jeugdbescherming (SAVE) van Samen Veilig Midden-Nederland en het Meander Medisch Centrum betrokken bij de zorg voor deze jeugdige.

De inspectie concludeerde dat de professionals niet beschikten over een volledige analyse van de problematiek en dat de jeugdige mede hierdoor niet de juiste zorg heeft gekregen. De professionals hebben veelvuldig hulp aangeboden maar deze was niet toereikend. Bovendien handelde het personeel van Intermetzo niet volgens protocol van vrijheidsontneming en waren zij niet voldoende toegerust voor het beoordelen van het risico op suïcide.

Het afgelopen jaar heeft de inspectie een intensief toezichttraject doorlopen met Pluryn als gevolg van suïcides van drie minderjarige cliënten. Pluryn is daarop met een verbeterplan gestart. Echter zijn er nog verschillende verbeterpunten bekend waar aan gewerkt moet worden.

Door: Redactie Nationale Zorggids