Logo_zorginstituut_nederland

Subsidieaanvragen voor behandelingen met anonieme e-mental health kunnen vanaf heden tot en met 1 oktober 2018 worden ingediend bij het Zorginstituut. Voor 2019 is er voor organisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) 2 miljoen euro beschikbaar. Dit meldt Zorginstituut Nederland.

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben echter wel hulp nodig. Inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden.

Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien. Omdat deze zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er de subsidieregeling anonieme e-health. In 2018 hebben 14 organisaties subsidie ontvangen.

Door: Redactie Nationale Zorggids