Normal_oudere_bejaarde_eenzaam_verdriet

"Een samenleving waarin  de helft van de ouderen eenzaam is, dat willen we toch niet?"  Dit zegt minister van VWS Hugo de Jonge in het Magazine van KBO-PCOB van september. In het kader van voorkoming van eenzaamheid maakt hij zich ook grote zorgen over het toekomstige gebrek aan mantelzorgers: “Het aantal potentiële mantelzorgers voor 75-plussers neemt enorm af. Dat is onhoudbaar”, aldus de minister. Door minder mantelzorgers is er een groter risico op eenzaamheid. Seniorenorganisatie KBO-PCOB deelt deze zorgen en zet sterk in op aandacht voor initiatieven rond vermindering van eenzaamheid en wil daarbij vooral laten zien wat er allemaal al voor positiefs op dit vlak gebeurt. Dit meldt KBO-PCOB.

Eenzaamheid is geen eenvoudig op te lossen probleem. Landelijk zijn er nu zo’n 600.000 75-plussers die aangeven zich regelmatig eenzaam te voelen. Vanuit zijn huidige werk als minister en daarvoor als wethouder van Rotterdam maakt Hugo de Jonge zich al langer hard voor de vermindering van eenzaamheid. Zo komt het plan om 75-plussers namens de gemeente te bezoeken uit zijn koker. Van daaruit ontstonden er diverse initiatieven waarbij mensen bijvoorbeeld elkaar gingen helpen. Ook kregen mensen hulp vanuit wijkteams. Het idee van het bezoeken van 75-plussers is ook onderdeel van zijn huidige beleid.

Benut maatschappelijke kracht

Tegelijkertijd ziet De Jonge ook dat de huidige ouderen veel vitaler zijn dan 25 jaar geleden. Juist deze kracht moet benut worden. KBO-PCOB herkent zich hier helemaal in. Veel van deze maatschappelijke kracht ziet KBO-PCOB terug in haar vereniging. Er zijn tal van initiatieven binnen de 800 plaatselijke afdelingen rondom verbinding en ontmoeting. 

KBO-PCOB initiatieven tegen eenzaamheid

De diverse initiatieven van KBO-PCOB laten zien dat er gelukkig al veel gebeurt op het gebied van vermindering van eenzaamheid. In het Magazine van KBO-PCOB zijn een tiental mooie initiatieven beschreven. Alle initiatieven, hoe verschillend ook, dragen bij aan het bevorderen en stimuleren van onderling contact. Een wandelvoetballer vertelt enthousiast: “Ik leef helemaal op! Ik ben onder de mensen en hoor ergens bij.” KBO-PCOB wil met het uitdragen van inspirerende voorbeelden en haar invloed in Den Haag blijvende aandacht vragen voor eenzaamheid en meedenken in oplossingen.

Door: Redactie Nationale Zorggids