Normal_bruno_bruins

Een aanpassing van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen versterkt de positie van cliëntenraden en maakt meer maatwerk mogelijk. De Kamer debatteert hierover met minister Bruins van Medische Zorg. Dit meldt Tweede Kamer.

Bruins' wetsvoorstel regelt dat cliëntenraden over meer onderwerpen kunnen meepraten. Ze krijgen een instemmingrecht bij verschillende zaken, zoals catering en recreatie. Zorginstellingen worden daarnaast verplicht voldoende voorzieningen en financiële middelen ter beschikking te stellen aan cliëntenraden. Ook komt er een enquêterecht.

Zorginstellingen hebben soms meerdere vestigingen. Minister Bruins gaat er in zijn wetsvoorstel van uit dat er in dat geval één centrale cliëntenraad is. Er kan worden besloten om een cliëntenraad per locatie in te stellen als daarom wordt gevraagd. Het is belangrijk dat de medezeggenschap zo dicht mogelijk bij cliënten wordt georganiseerd, vinden Ellemeet (GroenLinks), Hijink (SP), Slootweg (CDA), Dik (ChristenUnie) en Kerstens (PvdA). Het uitgangspunt zou daarom volgens hen moeten zijn dat elke locatie een eigen cliëntenraad krijgt, tenzij men in overleg besluit om het anders te regelen.

Meer dan tien werknemers

Zorginstellingen met meer dan tien werknemers worden verplicht om een cliëntenraad in te stellen. Er ontstaat zo een bureaucratische laag die vooral gaat overleggen en vergaderen, waarschuwt Agema (PVV). Ook andere woordvoerders willen onnodige regeldruk en administratieve lasten voorkomen, vooral voor kleine zorgorganisaties. Slootweg (CDA) en De Vries (VVD): kijk naar mogelijkheden voor kleine zorginstellingen om de inspraak anders vorm te geven. Stoffer (SGP): maak een uitzondering voor de eerstelijnszorg bij minder dan 25 werknemers. Bergkamp (D66) en De Vries (VVD): voorkom dat elke maatschap in een ziekenhuis een aparte cliëntenraad moet instellen. Kerstens (PvdA) en Dik (ChristenUnie): maak een uitzondering voor ouderinitiatieven voor kleinschalige woonvormen.

Minister Bruins komt op een later moment met een algemene maatregel van bestuur. Daarin zullen eventuele uitzonderingen op de verplichting om een cliëntenraad in te stellen worden geregeld. Het debat gaat op een later moment verder met de tweede termijn van de Kamer.