Normal_meisje_jong_kind_misbruik_pesten46

In heel Europa is de toegang en de kwaliteit van hulp voor kinderen met psychische problemen nog onvoldoende geregeld. Dit concluderen 42 Kinderombudsmannen uit 34 Europese landen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat ook in Nederland enkele problemen spelen. Dit meldt De Kinderombudsman. 

In veel Europese landen moeten kinderen lang wachten op hun behandeling. Ook is het recht op informed consent – het geven van toestemming voor een behandeling op basis van goede informatie van artsen en hulpverleners – niet goed geregeld en is er gebrek aan coördinatie tussen hulpverleners.

Opvoedondersteuning voor ouders is vaak pas beschikbaar als er al flinke problemen in een gezin zijn, of alleen voor specifieke doelgroepen. Omdat er te weinig data beschikbaar zijn, is bovendien niet duidelijke groot de problemen precies zijn.

Ook in Nederland problemen

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer stelt dat deze problemen ook in Nederland spelen: “Op een aantal vlakken doet Nederland het beter dan andere landen, maar Nederlandse kinderen lopen tegen vergelijkbare problemen aan als hun Europese leeftijdsgenoten." Met name de lange wachtlijsten in de jeugd-ggz zijn haar een doorn in het oog. "Kinderen zakken steeds dieper weg. De weg terug omhoog wordt moeilijker, de kans op volledig herstel kleiner.”

Om psychische problemen te voorkomen, moet de schoolstress die kinderen en jongeren ervaren worden aangepakt. Ook dit probleem is herkenbaar voor de Kinderombudsvrouw: "In de Kinderrechtentour van 2016 werd schoolstress door kinderen en jongeren in Nederland als één van de belangrijkste problemen genoemd."

Nationale strategie nodig

De Europese Kinderombudsmannen pleiten ook voor een nationale strategie voor kinderen en jongeren. Ook moeten kinderrechten en het recht op informed consent verankerd worden in nationale wetgeving. Verder pleiten ze voor laagdrempelige opvoedondersteuning, betere toegang tot specialistische hulp dicht bij huis en meer aandacht bij overheden voor stigmatisering en schoolstress. De Kinderombudsvrouw zal deze aanbevelingen in haar contacten met bestuurders en professionals in Nederland onder de aandacht brengen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids