Normal_normal_vrouw_huilen_depressie_mishandeling

Het aantal jongeren dat zelfmoord pleegt of daar een poging toe doet in een gesloten jeugdzorginstelling stijgt. Lector Peer van der Helm trekt aan de bel. De problemen zijn veel groter dan we denken, zegt hij. De huidige situatie in jeugdzorginstellingen vormt een bedreiging voor de jongeren en het personeel. Dit meldt Nieuwsuur. 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt cijfers bij van het aantal suïcide door jongeren die bekend zijn bij instanties. Waar in 2014 nog tien van deze jongeren suïcide pleegden, waarvan één in een gesloten instelling, groeide dit aantal naar negentien vorig jaar. Waarvan vijf in een gesloten instelling zaten. Van der Helm vreest dat de cijfers lang niet alles zeggen en dat pogingen tot zelfmoord in instellingen vaak niet of flexibel worden gemeld of geregistreerd.

“Geslotenheid en vervolgens separeren zijn absoluut geen garantie dat het de jongere niet lukt om zich van het leven te beroven. Integendeel. De frequentie en heftigheid van de pogingen nemen hand over hand toe, ondanks één-op-één begeleiding”, zegt Van der Helm. Jongeren met suïcidale gedachten krijgen niet tijdig de hulp die zij nodig hebben. In plaats van een gespecialiseerd behandeling, worden ze van instelling naar instelling doorverwezen en belanden jongeren uiteindelijk in een gesloten instelling.

De lector heeft contact gezocht met het ministerie van Volksgezondheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ook hebben besturen gesloten jeugdzorginstellingen van hem een brandbrief ontvangen met daarin het urgente advies om jongeren met ernstige suïcidale gedachten te melden bij de inspectie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids