Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat ggz-instellingen voortaan ook beoordelen op hun acties om wachttijden te beperken. Door oplopende wachttijden bij zorgaanbieders lopen patiënten het risico geen tijdig of passende zorg te ontvangen. Wachttijden in de ggz en bijkomende knelpunten zijn een complex probleem en daarom heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid de IGJ gevraagd toe te zien op de inspanningen vanuit ggz-instellingen. Dit meldt IGJ. 

De inspectie maakt bij haar reguliere toezichtbezoeken aan ggz-instellingen het thema ‘wachttijden’ tot een vast onderwerp. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de manier waarop een instelling communiceert over actuele wachttijden en zorgbemiddeling door de zorgverzekeraar. Daarnaast wordt de instelling beoordeeld op de wijze waarop zij zich inspant om, in samenwerking met andere partijen, te werken aan kortere wachtlijsten.

Wachttijdenproblematiek is complex

De aanpak van wachttijden is complex. De oplossingen liggen ook buiten de invloedsfeer van de instelling. Hierdoor komt een tijdige in-, door- en uitstroom  van patiënten in de ggz onvoldoende tot stand. Vooral een samenwerking op regionaal niveau kan vernieuwende oplossingen bieden. Ook individuele instellingen hebben hierin een verantwoordelijkheid.

Actieplan tegen wachttijden ggz

In de zomer van 2017 zijn door de ggz-sector, vertegenwoordigers van patiënten, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid afspraken gemaakt om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Zo zijn er acht regionale taskforces gestart onder begeleiding van KPMG en is per regio een probleemanalyse uitgewerkt, de knelpunten benoemd en geadresseerd. In het voorjaar van 2018 is vervolgens de rapportage ‘tussenstand wachttijden in de ggz’ van de Nederlandse Zorgautoriteit gepubliceerd.

De inspectie wilde een beeld krijgen van de problematiek rondom wachttijden in de ggz. Daarom is een methodiek ontwikkeld om haar toezicht op deze problematiek effectief in te richten. Afgelopen maanden zijn alvast negen instellingen bezocht. 

Door: Redactie Nationale Zorggids