Normal_logo_nva

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) bestaat op 31 oktober 40 jaar. In die vier decennia is veel onderzoek gedaan naar autisme; niet alleen naar de oorzaak, maar ook naar manieren om zo goed mogelijk met autisme om te gaan. Daarover gaat het NVA AutismeCongres op 9 november in het Beatrix Theater in Utrecht. Dit meldt NVA. 

De NVA wil dat mensen met autisme volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Tijdens het congres zullen veel lezingen van autisme-experts dan ook antwoord geven op de vraag: wat helpt om mensen met autisme zoveel mogelijk te laten participeren, bijvoorbeeld op de gebieden onderwijs, werk en wonen?

Toen de NVA 40 jaar geleden werd opgericht, was er over autisme nog niet veel bekend. De waarheid is dat men nog altijd niet precies weet wat autisme is. Vast staat inmiddels echter wél dat autisme zich op veel verschillende manieren kan uiten. Dit wordt duidelijk in de reeks van 40 portretten die fotograaf Bianca Toeps - die zelf autisme heeft - maakte in opdracht van de NVA. Van  mensen met autisme, autisme-experts, naasten en pioniers van de NVA. Deze reeks zal tijdens het congres worden gepresenteerd. Alle geportretteerden - onder wie Toeps zelf - beschrijven bij hun foto wat er volgens hen moet gebeuren om Nederland autismevriendelijker te maken.

De allereerste hoogleraar autisme ter wereld, Ina van Berckelaer-Onnes, zal tijdens het congres de digitale Autisme Canon Nederland lanceren. Hierin staat wat er sinds de jaren veertig van de vorige eeuw allemaal is gebeurd op het gebied van autisme. Eén Canon-venster draagt de titel Blaming the parents. Dat vertelt over hoe ouders in de jaren vijftig en zestig de schuld kregen van het autisme van hun kinderen.

Tijdens het congres is ook een grote rol weggelegd voor mensen met autisme zelf. Een van de dagvoorzitters is bijvoorbeeld Iris Bonnema die geneeskunde studeerde en op dit moment werkt in het Erasmus MC. En Diederik Weve, Shell-ingenieur en voorzitter van de vereniging Personen uit het Autisme Spectrum (PAS), vertelt met welke wetenschappelijke onderwerpen onderzoekers zich bezig zouden moeten houden volgens mensen met autisme zelf.  

Door: Redactie Nationale Zorggids