Logo_trimbos_logo

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos Instituut en Vilans, slaan de handen ineen om gezamenlijk in afstemming met praktijkpartijen en branche- en beroepsverenigingen kennis te ontsluiten over verward gedrag. Hiermee willen zij praktijkgericht werken aan het versterken van de aanpak van verward gedrag. Dit meldt Trimbos Instituut.

Het doel hiervan is praktijkprofessionals uit verschillende domeinen, ervaringsdeskundigen en hun naasten te ondersteunen bij het vinden en toepassen van een kennis gedreven aanpak in hun dagelijkse werkzaamheden. Nederlandse gemeenten hebben de opgave om uiterlijk dit jaar te beschikken over een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Het Schakelteam verward gedrag en een hierop gericht ontwikkelings- en implementatieprogramma van ZonMw ondersteunen gemeenten en regionale projectleiders hierbij. Inmiddels is er een landelijk dekkend netwerk van regionale implementatieteams personen met verward gedrag in 23 regio’s, waarin alle betrokken partijen samenwerken.

Open kennisnetwerk

Het kennisnetwerk personen met verward gedrag is geen nieuw instituut of organisatie, maar een samenwerking van bestaande organisaties. Het kennisnetwerk biedt overzicht en samenhang in kennis rondom voorkomen en aanpakken van verward gedrag of acute zorgnood. Omdat het een open kennisnetwerk is, zullen ook andere partijen rond specifieke thema’s en onderwerpen uitgenodigd worden om aan te sluiten. Het kennisnetwerk borgt en bewaakt de voortgang rond dit thema en de reeds ingezette samenwerking.

Voor professionals en cliënten

Projectleider Christine Kuiper over het kennisnetwerk: "Het kennisnetwerk heeft een uitdagende missie. We zullen kennis ophalen over een effectieve aanpak voor mensen met verward gedrag. Deze kennis zullen we indien nodig doorontwikkelen en vervolgens ontsluiten. We willen leren van elkaar en samen de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeteren. Daarmee ondersteunen we professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in hun werk." Het kennisnetwerk richt zich op professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen werkzaam of actief in de domeinen zorg, sociaal en veiligheid. Ook cliënten en hun naasten kunnen hier voor hen belangrijke kennis halen.

Door: Redactie Nationale Zorggids