Normal_depressie

Vrijwel iedereen krijgt weleens te maken met psychische klachten, maar meestal houden we onze kwetsbaarheden, worstelingen en rare trekjes verborgen. Dit blijkt uit onderzoek van Psychologie Magazine onder een representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. In een bijzonder themanummer, waarvoor Psychologie Magazine samenwerking zocht met MIND, laat het magazine zien dat het tijd is voor een andere kijk op psychische kwetsbaarheden. Dit meldt MIND. 

Iedereen heeft aanleg voor angst, depressie of zelfs psychose en dat hoeft niet alleen maar belemmerend te zijn. Zes bekende Nederlanders, onder wie Filemon Wesselink, Sofie van den  Enk en Herman Koch vertellen open over hun paniekaanvallen, eetstoornis, autisme, depressie en burn-out. Daarnaast is er ruimte voor verhalen en verdiepende interviews met andere mensen die te maken hebben met psychische problemen.

Opvallende onderzoeksresultaten

Slechts 4 procent van de Nederlanders zegt geen enkele psychische klacht uit de checklist van Psychologie Magazine te herkennen. Dit zijn vooral mannen van boven de 65 met een middelbare beroepsopleiding. Een derde van de Nederlanders bezocht een psycholoog en twee derde denkt hier baat bij te hebben. Hoewel de Nederlander vrij makkelijk vertelt over een bezoek aan de psycholoog, komt de reden voor het bezoek nauwelijks aan bod. Meer dan een derde verzwijgt echte gevoelens weleens uit angst voor veroordeling. En ruim 50 procent die niet open is over zijn problemen, vindt dat hij de klachten zelf moet oplossen.

Nieuwe trend 

De resultaten van het Psychologie Magazine onderzoek sluiten aan bij andere grote bevolkingsonderzoeken en een nieuwe trend in de psychiatrie: we moeten af van het onderscheid tussen ‘gek’ en normaal. Psychische klachten bestaan in allerlei gradaties en fluctueren van moment tot moment. Iedereen heeft kwetsbaarheden én krachten.

Psychologie Magazine en MIND vinden het belangrijk om informatie en hulp te bieden aan iedereen die te maken krijgt met psychische problemen, zodat klachten die ontstaan niet verergeren. In het feature-artikel wordt onder meer een hulpverlener van MIND Korrelatie geïnterviewd over de manier waarop zij mensen helpen zelf aan de slag te gaan met problemen en zelf hulp te zoeken als het echt niet gaat.  Op diverse plekken in het magazine en online wordt verwezen naar de hulpverlening van MIND Korrelatie via www.mindkorrelatie.nl. 

Door: Redactie Nationale Zorggids