Normal_natuur_ouderen_wandelen_genieten_bejaard

Ouderen met dementie die op een gesloten afdeling verblijven, mogen in zorgcentrum ’t Vlierhuis in Ommen soms toch zelfstandig naar buiten. Dat is onderdeel van een nieuwe zorgstrategie die er voor zorgt dat sommige cliënten meer regie en kwaliteit van leven krijgen door zelfstandig naar buiten te kunnen. Dit meldt De Stentor. 

De aanpak is positief te noemen voor de gehele verpleeghuiszorg. Zo is er een bewoner in ’t Vlierhuis die vroeger veel op zijn erf werkte en een praatje maakte met voorbijgangers. Deze man mag nu iedere dag zelfstandig naar buiten, om op de parkeerplaats een praatje te maken met bezoekers. “Het deed hem goed. Het gaf hem een gevoel van eigen regie kunnen hebben”, aldus manager Alien Tuinman van de zorginstelling. Er is ook een bewoonster die iedere dag een wandeling maakt in de omgeving van ’t Vlierhuis.

Familie beslist

Of het veilig is om de dementerende oudere zelfstandig naar buiten te laten, is altijd een belangrijke afweging. “De risico’s worden met de familie doorgesproken. Het is aan hen om te beslissen of ze dit wel of niet willen.” De familie van de vrouw die zelf een wandeling mag maken, zegt dat zij doodongelukkig zou worden als zij verplicht binnen moest zitten. “Dan voeg je dagen toe aan het leven maar geen kwaliteit en dat willen we nu juist ook bieden”, zegt Tuinman.

Naast deze zelfstandige ‘uitjes’ voor de bewoners wordt er gebruikt gemaakt van zogenoemde leefcirkels in het zorgcentrum. Hierin wonen zeven cliënten die allen een eigen slaap- en doucheruimte hebben maar de woonruimtes delen. Hoewel het gesloten afdelingen zijn, wordt per cliënt gekeken naar mogelijkheden en behoeften. Zo zou de ene cliënt inderdaad zelfstandig naar buiten mogen, en is het voor de andere beter om binnen te blijven onder het toeziend oog van de zorgprofessional. Deze leefcirkels zouden als voorbeeld kunnen dienen voor de acht andere zorghuizen die vallen onder de Saxenburgh Groep.

Door: Redactie Nationale Zorggids