Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de psychiatrie en het grootste zorgenkind: de wachtlijsten in de psychiatrie. Anderhalf jaar geleden zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van de wachtlijsten, maar in de tussentijd zijn deze alleen maar langer geworden, zegt MIND. Patiënten met een eetstoornis moeten zo’n 13,7 weken wachten op gepaste hulp. Dit meldt NRC. 

Dan is er nog een groep van 15.000 andere psychiatrisch patiënten die soms 19 weken op de wachtlijst staan. De norm is 14 weken. Patiënten zouden binnen vier weken een intakegesprek moeten krijgen en binnen de tien weken daarna met de behandeling starten.

Ggz-instellingen bereiken steeds sneller het budgetplafond of vinden de zorg voor een anorexiapatiënten te complex of het gewicht te licht, zegt een moeder van een 24-jarige vrouw die al vijf jaar met anorexia kampt.

Dagelijks klachten

Stichting MIND ontvangt dagelijks klachten over volle ggz-instellingen, budgetplafonds die zijn bereikt of slechte begeleiding. Psychiatrische patiënten die complexe zorg nodig hebben krijgen bovendien geen overbruggingszorg in de tijd dat zij moeten wachten. De extra hulp komt er pas als de situatie uit de hand is gelopen.

Tevens zijn er regionale verschillen die ook nog eens enorm schommelen. Waar patiënten in Rotterdam, Zuid-Limburg en Arnhem in juni nog het langst moeten wachten, zijn dat nu patiënten in Nijmegen, Groningen en Zuid-Limburg. Dit heeft deels met een tekort aan verpleegkundigen te maken, maar wederom ook met de budgetplafonds. En als een zorginstelling een budgetplafond heeft bereikt, is de samenwerking te beperkt waardoor doorverwijzingen te vaak niet plaatsvinden.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil hier een stokje voor steken en gaat tijdens haar bezoeken aan ggz-instellingen ook letten op de wachtlijstproblematiek. Ook de inspectie vindt dat ggz-instellingen beter met elkaar en met huisartsen moeten samenwerkingen om de problemen op te lossen en doorverwijzingen mogelijk te maken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids