Logo_vng_logo

Het lijkt er op dat er geen hoofdlijnenakkoord gaat komen voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) trekt zich terug nu blijkt dat het Rijk geen financiële steun wil bieden. Zij hebben hierover een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Dit meldt Skipr.

“Gemeenten steunen de ontwikkeling naar verdergaande ambulantisering”, zo meldt de VNG op haar website. “Maar hoewel de kosten voor gemeenten daardoor zullen stijgen, stelt het Rijk daarvoor geen budget ter beschikking.” Dat is de reden waarom VNG zegt geen steun te kunnen verlenen aan het ggz-akkoord.

Per 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking treden. Vanaf dat moment moeten gemeenten onder andere een meldfunctie inrichten en moeten zij onderzoek, inclusief hoorplicht, kunnen uitvoeren. Een nieuw budget dat bij de taken past, is volgens VNG noodzakelijk.

Sociaal domein is belangrijk

Als het aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) ligt, gaan de partijen opnieuw om de tafel zitten. “Gemeenten zijn cruciaal in het voorkomen of verminderen van ggz-problematiek door middel van armoedebestrijding, toegang tot passende woonruimte, schuldhulpverlening, maatschappelijke ondersteuning en goede jeugdzorg”, aldus ZN. “Zonder goede aansluiting van het sociale domein ligt onnodige medicalisering op de loer, wat de druk op de ggz-sector nog groter maakt.” GGZ Nederland zegt dat gemeenten onmisbaar zijn in het terugdringen van wachttijden in de ggz. Daarom is het goed als nogmaals geprobeerd wordt om tot een akkoord te komen waar ook de VNG zich in kan vinden.

Door: Redactie Nationale Zorggids