Normal_social_media

In de afgelopen tien jaar zijn social media als Facebook en Twitter uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Er is veel discussie over hun invloed op de geestelijke gezondheid en het welzijn. Nieuw onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) laat een verband zien tussen passief gebruik van social media en symptomen van depressie zoals eenzaamheid en vermoeidheid. Dit meldt UvA.

Doelloos door overzichten op social media scrollen en updates lezen of foto’s bekijken wordt passief gebruik van social media genoemd, ofwel passiva social media use (PSMU). Het lijkt onschuldig gedrag, maar PSMU is niet onomstreden: uit eerder experimenteel onderzoek bleek al dat het kan leiden tot een afname van het affectief welzijn, het gevoel ergens bij te horen en de tevredenheid over het leven.

Rapporteren via app

In de nieuwe studie keek het onderzoeksteam naar het welzijn en het passieve gebruik van social media van 125 studenten. Zij moesten veertien dagen lang zeven keer per dag aan de hand van een vragenlijst rapporteren over hun PSMU, symptomen van depressie, eenzaamheid en stress. Via een speciale app op hun telefoon kregen de deelnemers hiertoe op vaste tijden een melding.

Negatieve gevoelens en social media

Hoewel uit de resultaten blijkt dat PSMU niet voorspellend is voor symptomen van depressie, komt er wel een zichtbaar verband naar voren tussen negatieve gevoelens en verhoogd gebruik van social media. “Gevoelens van vermoeidheid en eenzaamheid bleken voorspellend voor PSMU. Dit wijst erop dat bepaalde symptomen van depressie er mogelijk voor zorgen dat mensen door overzichten op social media gaan scrollen”, zegt hoofdauteur George Aalbers. “Ook hebben we ontdekt dat passief gebruik van social media samenvalt met interesseverlies, concentratieproblemen, vermoeidheid en eenzaamheid. We weten echter niet of die symptomen door PSMU worden veroorzaakt of andersom. Dat moet toekomstig onderzoek uitwijzen.”

Het verband tussen social media en psychologisch welzijn is ingewikkelder dan simpelweg stellen dat mensen depressief worden van social media. “Het lijkt er meer op dat specifiek gedrag met betrekking tot social media verband houdt met specifieke symptomen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids