Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doet een groot kostprijsonderzoek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz). Nagenoeg alle instellingen die ggz en fz bieden en 700 vrijgevestigden hebben begin december een officieel informatieverzoek ontvangen van de NZa. Zij hebben tot 1 februari de tijd om hun gegevens aan te leveren bij Sira Consulting en Capgemini Invent, die het kostprijsonderzoek in opdracht van de NZa uitvoeren. Dit meldt NZa.

De NZa gebruikt het kostprijsonderzoek als basis voor het vaststellen van nieuwe tarieven ggz en fz die gelden vanaf 2020. De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 2014 jaarlijks geïndexeerd. Vanwege onder andere de invoering van de generalistische basis-ggz, de invoering van het Kwaliteitsstatuut in de ggz en de inwerkingtreding van de Jeugdwet zijn de huidige tarieven niet altijd meer passend. Daarnaast werkt NZa samen met het zorgveld aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, generalistische basis-ggz en forensische zorg. Voor de NZa en brancheorganisaties in de ggz is het daarom belangrijk een actueel inzicht te hebben in de kosten die aanbieders maken om ggz-zorg te leveren.

Ondersteuning

Het gaat om een groot onderzoek waarbij de NZa om veel gegevens vraagt. Dat vraagt om een flinke inspanning van de deelnemers. De NZa heeft met Sira Consulting en Capgemini Invent afspraken gemaakt om de deelnemers op verschillende manieren te ondersteunen. Zo is er voor elke aanbieder een accountmanager waar hij met vragen terecht kan. Ook worden er iformatiebijeenkomsten georganiseerd voor instellingen en op 6 december namen circa 120 vrijgevestigde aanbieders deel aan een webinar over het kostprijsonderzoek.

Door: Redactie Nationale Zorggids