Normal_normal_depressie__angst__depressief__ggz

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn lang en voor sommige diagnoses te lang. Voor drie hoofddiagnosegroepen waren de totale wachttijden gemiddeld in september en oktober langer dan de afgesproken norm van veertien weken. Het is belangrijk dat ggz-aanbieders en zorgverzekeraars gerichte afspraken maken over het terugdringen van de wachttijden in de ggz, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). 

Rol van zorgverzekeraars

De NZa voerde controles uit bij alle zorgverzekeraars op wat zij doen om de wachttijden terug te dringen. Voorlopige conclusie is dat de NZa ziet dat de wachttijden bij hen op de agenda staan, en dat zij veel acties ondernemen om ze aan te pakken. Alle zorgverzekeraars hebben contact met aanbieders met te lange wachttijden. Ze sturen echter nog niet voldoende op concrete resultaten en monitoren bijvoorbeeld niet structureel of de wachttijden door hun inzet daadwerkelijk korter worden.

Wachttijden te lang voor mensen met aandachtsstoornis, autisme en persoonlijkheidsstoornis

Met name voor aandachtsstoornissen, autisme en persoonlijkheidsstoornissen zijn de wachttijden te lang. Aanbieders meldden een wachttijd tot achttien weken voor persoonlijkheidsstoornissen. De gemiddelde totale wachttijd voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz was het langst in de regio Flevoland, namelijk negentien weken. Daarmee overschrijdt deze de norm voor de totale wachttijd die aanbieders en verzekeraars hebben afgesproken van veertien weken. De totale wachttijden in de basis-ggz en gespecialiseerde ggz blijft gemiddeld binnen de norm, maar bij drie hoofddiagnosegroepen zijn deze langer dan de norm.

Aanwijzing voor verslavingszorgcentrum Care

De NZa houdt toezicht op de aanlevering aan Vektis en legt aanwijzingen op als aanbieders in gebreke blijven. Verslavingszorgcentrum Care heeft een aanwijzing gekregen omdat het zijn wachttijden alsnog niet doorgaf nadat het gewaarschuwd was om dat voor een bepaalde deadline te doen. Andere aanbieders die een aanwijzing kregen, leverden hun wachttijden wel binnen de gestelde termijn aan. 

Door: Redactie Nationale Zorggids