Normal_verward_gedrag

Zorg en dwang effectief laten samenwerken rondom mensen met verward gedrag is het onderwerp van het symposium ‘De juiste mentaliteit’, dat op vrijdag 11 januari plaatsvindt. Het symposium wordt door studenten Recht & Multiproblem van de Hanzehogeschool Groningen georganiseerd samen met het lectoraat Verslavingskunde & Forensische zorg. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen. 

Unieke samenwerking

De Wet forensische zorg (Wfz) die per 1 januari 2019 in werking is gegaan, moet ervoor zorgen dat personen met verward gedrag op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Deze nieuwe wet biedt meer mogelijkheden tot samenwerken in de combinatie zorg & dwang: justitie, politie en dienst-, zorg- en hulpverleners kunnen en moeten nauwer gaan samenwerken.

Mensen met verward gedrag veroorzaken veel overlast voor de bevolking, instanties en gemeenten, vaak wordt er geprobeerd dit lokaal op te lossen.

Het unieke aan dit congres is dat er dan regio- én organisatieoverstijgend binnen de drie noordelijke provincies wordt samengewerkt om tot oplossingen te komen voor dit probleem.

Inhoud symposium

Tijdens het symposium gaan verschillende experts op dit gebied met elkaar in gesprek om afspraken te maken en ideeën uit te wisselen. Sprekers zijn onder meer Surja Nannan Panday, directeur Zorg van VNN en Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden. Daarnaast presenteren de studenten van de opleiding Recht & Multiproblem de uitkomsten van hun onderzoeken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids