Normal_verward_gedrag

Sinds maart 2017 heeft GGZ Drenthe een spoedpoli ingericht voor mensen die verward gedrag vertonen. De burgemeester en wethouders in Assen hebben deze week laten weten dat deze crisisopvang voor mensen met acute psychiatrische problemen nog tot en met 31 maart 2019 open blijft. Dit is is langer dan oorspronkelijk de bedoeling was, zo meldt de Asser Courant. 

De spoedpoli is een oplossing voor verwarde mensen die anders naar het politiebureau worden meegenomen. Daar vindt vaak geen adequate hulpverlening plaats. Op de spoedpoli kan direct de juiste zorg verleend worden.

In 2016 kreeg de politie in Drenthe 2320 meldingen over een verward persoon binnen, waarvan 714 afkomstig uit Assen. De komst van de poli was dan ook meer dan gewenst. De verlening van de poli wordt mede mogelijk gemaakt door Zilveren Kruis en de twaalf Drentse gemeenten. 

Door: Redactie Nationale Zorggids