Normal_computer

Zorginstituut Nederland geeft voor 2019 aan twaalf organisaties subsidie voor anonieme e-mental health. Anonieme e-mental health is een vorm van zorg gericht op mensen die bijvoorbeeld uit angst of schaamte voor hun omgeving geen professionele hulp zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Omdat deze anonieme verleende zorg niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars, is er een subsidieregeling. Dit meldt Zorginstituut Nederland. 

Anonieme e-mental health

Uit schaamte of angst voor hun omgeving durven sommige mensen geen professionele hulp te zoeken voor hun psychische klachten of verslaving. Ze hebben wel hulp nodig. Het inschakelen van hulp in een vroeg stadium kan ook voorkomen dat klachten erger worden en tot een grotere zorgvraag leiden. Om een vorm van zorg te bieden, of een opstapje naar reguliere zorg, is het van belang dat er laagdrempelig aanbod beschikbaar is. Het aanbod van anonieme e-mental health kan hierin voorzien.

De subsidieregeling

Het Zorginstituut voert deze subsidieregeling sinds 1 januari 2017 uit. Voor 2019 is bijna 3 miljoen euro door partijen aangevraagd. Het plafond van 2 miljoen is gebleven. Hierdoor is voor 67,4 procent van de aangevraagde bedragen subsidie toegekend.

Door: Redactie Nationale Zorggids