Logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

De behandeling van een jongere die in een gesloten instelling van Triversum verbleef is niet vaak genoeg besproken met deskundigen die niet bij de behandeling betrokken waren. Daardoor was er niet genoeg evaluatie en reflectie op de behandeling. In 2017 pleegde de jongere in het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van Triversum zelfmoord. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) die onderzoek deed naar de calamiteit. 

Door bijvoorbeeld advies in te winnen van een externe deskundige, kan met enige afstand worden gekeken naar het behandelbeleid, en of dat nog past bij de ontwikkeling in het gedrag van de jongere. Uit een recent onderzoek blijkt dat Triversum alle aanbevelingen die volgden na de suicide van de jongere heeft opgevolgd. De verbetermaatregelen zijn doorgevoerd.

Nadat Triversum op verzoek van de inspectie een eigen onderzoek had uitgevoerd, heeft de inspectie haar eigen onderzoek verricht. Het onderzoek gaat over de periode vanaf de opname van de jongere in december 2016 tot aan het overlijden in mei 2017. 

Door: redactie Nationale Zorggids