Normal_ecstacy_monogram_xtc_pillen_medicijnen

Xtc blijft in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug. Daarnaast neemt de sterkte van xtc-pillen opnieuw toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd. Dat zijn enkele van de conclusies uit het jaarbericht 2018 van de Nationale Drug Monitor van het Trimbos-instituut en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum voor Justitie en Veiligheid over middelengebruik in Nederland, zo meldt Rijksoverheid. 

Zorgen om xtc-gebruik

Nederland is in Europa koploper qua xtc-gebruik. Ondanks een daling in het gebruik onder scholieren en een stagnering van gebruik onder volwassenen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid maakt zich zorgen, zeker omdat de pillen steeds sterker worden.

“Mensen vinden het kennelijk normaal om dit soort middelen te gebruiken tijdens het uitgaan, maar zijn daarbij onvoldoende doordrongen van het risico dat ze nemen. Vooral onder hoogopgeleiden tussen de 20 en 25 jaar ligt het gebruik hoog. Die normalisering wil ik tegengaan, met name door in te zetten op voorlichting en preventie”.

De staatssecretaris komt dit voorjaar met een brief waarin hij zijn drugspreventiebeleid uiteenzet. Hij laat de huidige inzet op preventie doorlichten en extra aanzetten waar dat nodig is. Komend voorjaar maakt Blokhuis bekend welke eventuele extra maatregelen hij neemt.

Gezondheidsincidenten door GHB

Hoewel GHB-gebruik landelijk gezien naar verhouding weinig voorkomt, is het aantal gezondheidsincidenten relatief hoog en ernstig van aard. De staatssecretaris maakt op dit moment een zo compleet mogelijk beeld van de aard, omvang en mogelijk ook achtergronden van gezondheidsincidenten als gevolg van het gebruik van GHB. De staatssecretaris verwacht daarover in juni een rapportage aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Door: Nationale Zorggids