Normal_rss_entry-171712

Een proef in het Pieter Baan Centrum met verdachten die weigeren mee te werken aan een onderzoek, is een succes gebleken. Onderzoekers waren vaker in staat om een stoornis bij iemand vast te stellen, wat weer nodig is om in een rechtszaak tbs eventueel op te kunnen leggen.

De speciale 'weigerafdeling’ zal daarom blijven bestaan, laat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan de Kamer weten. Op deze afdeling kunnen verdachten veel intensiever worden geobserveerd, en dat werpt zijn vruchten af, aldus de bewindsman.

Het Wetenschappelijk Evaluatie en Documentatiecentrum (WODC) evalueerde de proef, waarbij 47 weigeraars werden vergeleken met een even grote controlegroep van voor de pilot.

Bij 49 procent van de deelnemers in de proef kon een stoornis worden vastgesteld, tegenover 34 procent in de controlegroep. Van 23 procent kon worden gezegd hoe groot de kans op herhaling was, bij de controlegroep was dat 11 procent.

Door: ANP