Normal_oor_oren

In de nieuwe Europese behandelrichtlijn voor tinnitus is een aan de Universiteit Maastricht (UM) ontwikkelde therapie aangemerkt als standaardbehandeling. Het gaat om een cognitieve gedragstherapie die momenteel alleen door zorgcentra in Hoensbroek en Eindhoven wordt aangeboden. Patiënten met ernstige tinnitusklachten blijken zoveel baat bij deze aanpak te hebben dat nu in Europees verband is besloten de gedragstherapie sterk aan te bevelen. Bovendien valt deze therapie vanaf dit jaar binnen het basispakket van de zorgverzekering. Dit meldt Universiteit Maastricht. 

Tinnitus staat beter bekend als ‘piep in het oor’ of oorsuizen. Het is niet altijd een piep die patiënten waarnemen, het kan ook een geluid van voortdurend ruisen van de zee of overvliegende straaljagers zijn. “In het verleden zijn aanknopingspunten gezocht in de aard of het volume van het waargenomen geluid, het toedienend van tegengeluid of in de persoonlijkheid van de patiënt”, vertelt Rilana Cima die de cognitieve gedragstherapie samen met collega’s ontwikkelde.

“Maar geen van die invalshoeken bleek ook maar enig effect te hebben op of een relatie te hebben met tinnitusklachten.” Momenteel bestaat de standaardbehandeling van tinnitus vooral uit geluidsmaskers, maar volgens Cima is dat slechts symtoombestrijding.

Wennen

Een op de vijf mensen kan een vorm van oorsuizen waarnemen, maar in de meeste gevallen went het brein eraan. Als dit mechanisme echter niet goed werkt, mondt het oorsuizen soms uit in ernstige tinnitusklachten. “Je kunt deze klachten van fantoomgeluiden best vergelijken met chronische pijnklachten”, aldus Cima. “Een medische oorzaak is niet te vinden, dus qua behandeling kun je beter focussen op het dagelijks functioneren van mensen mét die klachten. Net als bij een spinnenfobie is ook bij tinnitus sprake van een sterke angstreactie. Wij trainen mensen eigenlijk om die angstreactie uit te doven.”

Blootstellingstechnieken

De ontwikkelde behandeling bestaat uit een cognitieve gedragstherapie, die psychologische onderdelen en elementen uit de audiologie combineert. De therapie is gericht op de vermindering van negatieve angstreacties ten aanzien van de tinnitusklachten, bijvoorbeeld door blootstellingstechnieken, ook wel exposure therapie genoemd.

Momenteel wordt de behandeling alleen aangeboden in gespecialiseerde centra in Hoensbroek en Eindhoven. Vanaf januari 2019 valt deze therapie binnen het basispakket van de zorgverzekering, want de behandeling is door het Zorginstituut Nederland uitgeroepen tot ‘geduide zorg’ voor verzekeraars. 

Door: Nationale Zorggids