Normal_tiener__jeugd__jeugdzorg__kind__wachten

Een nieuwe grootschalige studie heeft voor het eerst de medische kosten van adhd gedurende de levensloop in kaart gebracht. Naar schatting hebben mensen met adhd 1.500 euro meer ziektekosten dan mensen zonder adhd. Ook hebben zij een veel grotere kans op bijkomende aandoeningen, zoals stemmings- en angstproblemen, drugsmisbruik of obesitas. De behandeling van deze aandoeningen kan tot 2.800 euro extra kosten. Dit meldt het UMCG. 

Epidemioloog Catharina Hartman van het UMCG werkte mee aan het onderzoek en zij stelt dat verbeterde diagnostiek en betere geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen mogelijk kunnen voorkomen dat er later in het leven nog extra gezondheidsproblemen optreden. Daarmee zouden de kosten gedrukt kunnen worden. 

Behandelkosten van ziekenhuizen en psychiaters

Om de economische kosten van adhd te schatten, hebben de onderzoekers zorgverzekeringsgegevens van bijna vier miljoen Duitsers geanalyseerd. Zij vergeleken de medische kosten van mensen met een adhd-diagnose met die van mensen zonder adhd. Hieruit blijkt dat de medische kosten van iemand met adhd gemiddeld 1.508 euro hoger liggen dan die van iemand zonder adhd. Dit zijn met name behandelkosten van ziekenhuizen en psychiaters. Adhd-medicatie vormt slechts 11 procent van de extra kosten.

Zorggat

Ook zijn de ziektwetuitkeringen aan volwassen adhd-patiënten hoog, waardoor een aanzienlijke kostenstijging optreedt. Een van de verklaringen hiervoor zou kunnen zijn dat er een ‘zorggat’ ontstaat tussen het wegvallen van de reguliere zorg van een kinderarts op 18-jarige leeftijd en het ontwikkelen van aandoeningen naast adhd. In de Duitse dataset was twee derde van de adhd-patiënten boven de dertig jaar gediagnosticeerd met een bijkomende aandoening als depressie of angst. Drugsmisbruik en obesitas komen ook vaker voor bij mensen met adhd. Drugsmisbruik en obesitas zijn zelfs het duurst. In totaal liggen de kosten voor deze aandoeningen 1.420 tot 2.715 euro hoger bij mensen met adhd dan bij mensen die alleen aan stemmings- of angststoornissen, drugsmisbruik of obesitas lijden. 

Over adhd heen groeien

Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in het kort adhd, is een ontwikkelingsstoornis. Mensen met adhd hebben onder meer last van aandachtsproblemen en problemen met impulsiviteit en hyperactiviteit. Wereldwijd heeft ongeveer 5 procent van de kinderen adhd. Voor volwassenen ligt dit op ongeveer 2,5 procent. Dit betekent dat ongeveer de helft van de kinderen niet over de problematiek heen groeit. Voor hen is adhd een levenslange aandoening die afbreuk doet aan hun gezondheid, carrière en sociale leven.

Door: Nationale Zorggids