Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

In 2018 is het aantal zelfdodingen op het spoor met 10 procent afgenomen. Het jaar daarvoor waren het er 215, vorig jaar nog 194. Dat is de sterkste daling van de afgelopen tien jaar, meldt spoorbeheerder ProRail.

De organisatie werkt nauw samen met de Nederlandse Spoorwegen, andere vervoerders en de stichting 113 Zelfmoordpreventie om suïcide op het spoor te voorkomen. ProRail noemt terughoudendheid bij berichtgeving in de media belangrijk om kopieergedrag te voorkomen. Onderzoek toont volgens de spoorbeheerder aan dat dat helpt.

Wat volgens ProRail ook helpt in het voorkomen van suïcide is de alertheid van omstanders. Medewerkers van het spoor worden getraind om bepaald gedrag waar te nemen en daar op in te grijpen en mensen te verwijzen naar de juiste zorg.

Daarnaast investeert ProRail in maatregelen als hekken langs het spoor, schriklichten, antiloop-matten, cameratoezicht, en borden langs het spoor die naar hulp verwijzen.

Door: ANP