Normal_depressie_alleen_vrouw

Een behandeling met electro convulsie therapie (ECT, vroeger ook vaak electroshocktherapie genoemd) bij depressie stimuleert de aanmaak van nieuwe zenuwcellen. De ECT vergroot een specifiek deel van de hersenen, de gyrus dentatus; alleen dit deel van de hersenen is in staat om nieuwe zenuwcellen aan te maken. De aanmaak van nieuwe zenuwcellen zorgt voor een vermindering van depressieve klachten. Dit blijkt uit onderzoek van hersenwetenschappers van UMCG en UMCU. Dit onderzoek geeft voor het eerst inzicht in hoe het komt dat ECT zo’n effectieve behandeling is. Dit melden de universitaire ziekenhuizen.

Patiënten die ECT krijgen, worden in slaap gebracht, krijgen een spierontspanner en worden nauwlettend in de gaten gehouden. Ze krijgen een epileptische aanval opgewekt door een elektrische stroom door de hersenen te sturen. Ondanks het slechte imago bleef de ECT in gebruik als behandeling, omdat deze juist bij ernstige depressies heel effectief is. Maar men heeft nooit achterhalen waarom het zo effectief is.

Onderzoek met zeer sterke MRI-scanner

Deze nieuwe studie werpt nieuw licht op de vraag hoe ECT werkt. Van depressieve patiënten die ECT kregen werd voor en na de behandeling een MRI-scan gemaakt. Ook een controlegroep werd tweemaal gescand. Hierbij werd steeds ingezoomd op de hippocampus, een kleine structuur in de hersenen die van groot belang is voor het menselijk denken en doen. Bij veel hersenaandoeningen, de ziekte van Alzheimer is de bekendste, is die hippocampus gekrompen. Ook bij depressie is dat het geval, al is dat veel minder uitgesproken dan bij Alzheimer.

ECT vergroot specifiek deel van de hersenen

De hippocampus bestaat uit verschillende onderdelen, die elk een andere functie hebben. Slechts een van die onderdelen, de gyrus dentatus is in staat om nieuwe zenuwcellen aan te maken. Uit het onderzoek bleek dat die gyrus dentatus na de ECT fors gegroeid te zijn. Bovendien bleek dat de grootte van de gyrus dentatus voor de behandeling het gunstige effect van ECT op de depressie kon voorspellen. Ook bleek dat de groei van de gyrus dentatus samenhing met de verlichting van depressieve klachten: hoe groter de groei, des te groter het effect van de behandeling. Dit is een belangrijke aanwijzing dat de hoge effectiviteit van ECT te verklaren is doordat het de aanmaak van nieuwe zenuwcellen stimuleert. Dit is erg interessant, want misschien kan die neurogenese ook wel op andere manieren gestimuleerd worden, wat nieuwe behandelingsmogelijkheden voor depressie kan opleveren.

Door: Nationale Zorggids