Normal_medicijn_antipsychoticum

Omdat de terugvalpercentages na herstel van een depressie hoog zijn, deed Nicola Klein promotieonderzoek naar hiaten in de kennis over terugvalpreventie bij depressie. Zowel de klinische effectiviteit als de kosteneffectiviteit van verschillende interventies is onderzocht. Dit meldt Rijksuniversiteit Groningen. 

De voornaamste conclusies van het onderzoek zijn dat de combinatie van antidepressiva en Preventieve Cognitieve Therapie (PCT) beter beschermt tegen depressieve terugval dan antidepressiva alleen. Als mensen absoluut willen of genoodzaakt zijn om af te bouwen met antidepressiva, suggereren de resultaten dat dit kan onder begeleiding van PCT, al gaat dat gepaard met extra kosten. Belangrijk is dat afbouw goed wordt begeleid en in een stabiele levensfase plaatsvindt.

Instrument om risico in te schatten

In Nederland krijgt bijna twintig procent van de volwassenen te maken met een depressie. Terugval in depressie komt vaak voor, maar er zijn geen instrumenten die het risico op terugval inschatten op individueel niveau, zoals gebruikelijk bij somatische ziektebeelden. Daarom heeft Klein een praktisch toepasbaar instrument ontwikkeld, onder leiding van prof. dr. Bockting en dr. Burger (RUG/AMC). Het is gebaseerd op erkende voorspellers van depressieve terugval, zoals het aantal voorgaande depressieve episoden en residuele depressieve klachten.

Klein: "Hoewel het instrument in staat was om de deelnemers onder te verdelen in betekenisvolle risicocategorieën, was de overkoepelende prestatie van het model niet goed genoeg om het instrument te implementeren in de klinische praktijk."

Overtuigingen over oorzaak depressie en herstel met antidepressiva

Het onderzoek richtte zich ook op de relatie tussen de overtuigingen die mensen hebben over de oorzaak van depressie en herstel en het gebruik van antidepressiva. Klein: "De ene persoon wijt een depressie bijvoorbeeld aan biologische factoren, terwijl een ander meer gelooft in stressvolle levensgebeurtenissen als oorzaak van depressie."

"Daarnaast zijn er verschillende overtuigingen over wat heeft geholpen tijdens herstel. Wij wilden weten of er een link te leggen was tussen die overtuigingen en medicatietrouw, dosering en succesvol afbouwen van antidepressiva. In tegenstelling tot de huidige literatuur, waarin specifieke overtuigingen een rol lijken te spelen bij antidepressivagebruik, konden wij deze link niet aantoonbaar maken. Meer studies zijn nodig naar factoren die antidepressivagebruik voorspellen, inclusief het afbouwen van antidepressiva en wie in staat is om af te bouwen zonder terugval."

Door: Nationale Zorggids