Normal_werken_typen_bloggen_studeren_laptop_computer_freelance_zzp

Ieder jaar op 2 april is het Wereld Autisme Dag. De Verenigde Naties heeft deze dag in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor autisme. In Nederland wordt jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan de aandoening tijdens de Autismeweek waar Wereld Autisme Dag altijd middenin valt. Het motto dit jaar: ‘Autisme werkt!’. 

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft maar 28 procent van de mensen met autisme een betaalde baan. Soms ligt dit aan de beperking van de persoon zelf, andere keren blijken werkgevers terughoudend te zijn wanneer de sollicitant meldt autisme te hebben. Niet iedereen met autisme kan werken, zo stelt de vereniging, en anderen hebben mogelijk aanpassingen nodig.

Mensen met autisme die een Wajong-uitkering hebben, kunnen bovendien een beroep doen op begeleiding. Zo wordt er bemiddeld tussen werkgever en werknemer om afspraken te maken over een zo goed mogelijke werkomgeving voor de persoon met de beperking.

Maar wat is autisme nu eigenlijk?

Men weet nog altijd niet precies wat autisme is. Vast staat inmiddels wel dat autisme zich op veel verschillende manieren kan uiten. Waar vroeger nog verschillende diagnoses werden gegeven, zoals syndroom van Asperger, autistische stoornis of PDD-NOS, gebruiken psychiaters nu enkel nog de term Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De algemene consensus lijkt te zijn dat autisme een aangeboren aandoening is. Mensen met autisme kunnen signalen in de hersenen niet goed verwerken. Het inlevingsvermogen kan aangetast zijn en het is lastig om externe prikkels te ordenen, waardoor iemand met autisme soms als onsamenhangend gezien kan worden. Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft autisme en vertoont gedragskenmerken ‘die duiden op een kwetsbaarheid’ op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie, aldus de NVA.

Psychische aandoeningen onder mensen met autisme

Van de mensen met autisme, heeft ongeveer 30 procent een verstandelijke beperking. Het merendeel heeft een gemiddeld tot hoog intelligentieniveau. Mensen met autisme zijn vaak eerlijk, loyaal en kunnen goed analytisch en technisch denken. Waar 40 procent van de algemene bevolking weleens kampt met een stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornis of burn-out, ligt dat percentage bij mensen met autisme flink hoger. Ongeveer 70 procent van de mensen met autisme heeft hier op een gegeven moment last van.

Volgens de NVA is werk een krachtig medicijn tegen klachten waar mensen met autisme veel tegenaan lopen. Daarom is iedere passende baan een succesverhaal. Wij spraken onlangs met de NVA hierover en geven een paar voorbeelden uit de praktijk. Lees dit interview hier!

Omgaan met mensen met autisme

In 2017 interviewden gedragsdeskundige Colette de Bruin over haar destijds nieuwe boek ‘Dit is autisme’. Al vele jaren helpt De Bruin mensen met autisme, familie, vrienden, collega’s en werkgevers. Haar methode is erop gericht terug te gaan naar de oorzaak van het gedrag, naar wat er in het brein zit. Door nauw aan te sluiten op de specifieke breinwerking zorg je ervoor dat mensen met autisme direct begrijpen wat de bedoeling is, aldus De Bruin. Lees hier meer over haar boeken de interessante methode die zij hanteert

Door: Nationale Zorggids