Normal_rss_entry-176915

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming kan aanblijven. Een motie van wantrouwen die de PVV woensdag in het debat over de moord op Anne Faber tegen hem indiende, werd niet aangenomen. Alleen DENK steunde de motie. De overige partijen waren wel kritisch, maar geven de VVD-minister de kans zijn werk voort te zetten. Dekker sprak na afloop van een "zwaar en beladen debat''.

De minister zei blij te zijn het vertrouwen van de Kamer te hebben gekregen. "Nu moeten we vaart zetten bij het uitvoeren van de maatregelen.'' Dekker kondigde vorige week, toen het rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) uitkwam al een reeks maatregelen aan. Dat de ouders van Anne Faber aanwezig waren, gaf het debat een extra dimensie. "Ik begrijp heel goed dat ze hierbij wilden zijn. Het gaat om hun dochter. Dat raakt mij natuurlijk ook.''

Dekker had wel een moeilijk debat. Aanleiding daarvoor was een vernietigend rapport van de OVV. De minister sloeg een nederige toon aan en erkende dat de overheid tekort is geschoten in de behandeling van Michael P. Voor de moord op Anne Faber, die hij pleegde tijdens een proefverlof, is P. veroordeeld tot een langdurige gevangenisstraf. Dekker zei niet te weten of de moord voorkomen had kunnen worden als er geen fouten waren gemaakt. "Dat is een moeilijke vraag, die ook aan mij knaagt.''

Eindverantwoordelijke

P. kon zijn daad plegen doordat er veel was misgegaan bij zijn overplaatsing naar een forensische kliniek, waar hij veel vrijheden kreeg. In de kliniek was niet bekend dat hij al eerder veroordeeld was voor zedenmisdrijven. P. had die informatieoverdracht weten te voorkomen met een beroep op privacy. Dekker kondigde eerder al maatregelen aan om een soortgelijk drama te voorkomen. Tijdens het debat zegde hij toe de Tweede Kamer grondig te informeren over de voortgang daarvan.

Dekker maakte in het debat duidelijk dat hij door wil als minister. Hij onderstreepte dat hij politiek eindverantwoordelijke is voor de gang van zaken. "En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel.''

Door: ANP