Normal_gevangenis

Forensisch Psychiatrisch Centrum De Kijvelanden in Poortugaal heeft volgens de inspecties voortvarend gewerkt aan maatregelen die de zorg en begeleiding aan tbs’ers verbeteren. De kliniek voert het verbeterplan goed uit, zo melden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Inspectie Veiligheid en Justitie (J & V). 

Waar de tbs-kliniek nog steeds moeite mee heeft, is het aantrekken en behouden van geschoold en ervaren personeel. Dit komt mede door een krappe arbeidsmarkt, een gegeven waar De Kijvelanden weinig aan kan doen. Toch moet de kliniek aandacht houden voor een goede balans tussen ervaren en minder ervaren medewerkers, vinden de inspecties. Dat is van belang voor een adequate begeleiding van de tbs’ers en voor de veiligheid op de afdelingen.

Steekpartij De Kijvelanden

De Kijvelanden kwam met verbetermaatregelen nadat in februari 2017 een medewerker werd neergestoken en een paar dagen later overleed. Hierop besloten de inspecties een gezamenlijk onderzoek in te stellen, mede op verzoek van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Destijds bleek dat er meerdere redenen waren waarom er minder goed zicht was op de tbs’ers, waardoor de veiligheid op de afdeling en de begeleiding van clienten onder druk stonden. De inspecties maanden de kliniek om de personele bezetting op orde te brengen, nieuwe medewerkers beter te begeleiden en een werkwijze te ontwikkelen die voortkomt dat tbs’ers kunnen beschikken over niet-voorgeschreven medicijnen.

Verbetermaatregelen

Inmiddels is het aantal formatieplaatsen op diverse afdelingen verhoogd en is de inwerkperiode van nieuwe medewerkers verlengd van twee weken naar vier weken. Elke afdeling heeft een aparte coördinator die toeziet op de therapeutische begeleiding van cliënten en die de therapeuten coacht. Waar mogelijk roostert De Kijvelanden hen boven de formatie in zodat zij deze coördinerende taken kunnen uitvoeren. Ook is het risico op handel in medicijnen en drugs in kaart gebracht, door een overzicht te maken van de netwerken van ieder tbs’er. Therapeuten zijn zo beter in staat tbs’ers aan te spreken als hun betrokkenheid daarbij wordt vermoed.
Omdat de tbs-kliniek goede stappen vooruit heeft gemaakt, sluiten de inspecties hun onderzoek en vervolgtoezicht af. 

Door: Nationale Zorggids