Normal_normal_verward

Nederland is te snel begonnen met het afbouwen van het aantal bedden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ten tijde van de start van de afbouw was nog lang niet duidelijk hoe de ambulante zorg vorm kreeg. Daardoor zijn meer mensen met psychische problemen op straat terechtgekomen, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid. Dit meldt NU.nl. 

Nederlandse ggz-instellingen zijn in 2008 ijverig begonnen met de afbouw van bedden in de ggz, maar de opbouw van ambulante zorg bleef achter. De staatssecretaris geeft toe dat hier vijf jaar te laat mee is gestart.

Het is volgens de bewindsman goed mogelijk dat mede hierdoor het aantal meldingen van mensen met verward gedrag is gestegen. “lk kan me voorstellen dat de afbouw van bedden in de geestelijke gezondheidszorg en het ontbreken aan goede ambulante hulpvoorzieningen bij mensen in de straat ertoe kan leiden dat er meer mensen op straat zijn die niet de hulp krijg die ze nodig hebben”, aldus Blokhuis. 

Door: Nationale Zorggids