Normal_vo__klas__scholieren__leerlingen__toets__huiswerk

Met de wegwijzer ‘Rondom Jong’ wil het ministerie van Volksgezondheid de hulp en voorlichting aan jongeren die met depressieve klachten kampen verbeteren. Dat is belangrijk, want in Nederland hebben ruim 800.000 mensen een depressie, meldt Rijksoverheid.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren (13-18 jaar) met een depressie of depressieve gevoelens wel over hun situatie willen praten. Maar de overgrote meerderheid vindt het lastig om zelf het gesprek te beginnen. Tegelijkertijd vinden professionals het lastig om de hulp en ondersteuning rondom jongeren goed in te vullen en op elkaar aan te laten sluiten.

Eerder en betere hulp

Professionals die aan de slag gaan met Rondom Jong zien jongeren dagelijks of regelmatig. Het gaat om de leraar op school, maar ook jeugdgezondheidszorg, GGD, (school-) maatschappelijk werk, wijkteam, ggz, huisarts en gemeente. Door de methode werken zij samen aan betere informatie en een goede vindbaarheid van informatie en geven lessen over weerbaarheid en somberheid. Ook leren de professionals depressie beter te herkennen en weten ze elkaar beter te vinden bij klachten van jongeren. Ten slotte kijken de partners of ze de juiste dingen doen en wat er nog beter kan. Door er actief mee bezig te zijn, krijgen de jongeren eerder en betere hulp.

Bestellen wegwijzer

De wegwijzer is voor professionals die primair met jongeren te maken hebben en komt voort uit het Meerjarenprogramma Depressiepreventie van het ministerie van Volksgezondheid. Dat programma wordt uitgevoerd door 19 partijen. De methode Rondom Jong is gemaakt door GGD GHOR Nederland, het Trimbos-instituut en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en is te bestellen op de website van het Trimbos Instituut.

Door: Nationale Zorggids