Normal_anorexia

Deskundigen maken zich zorgen om de huidige situatie in de anorexiazorg. De wachttijden zijn dusdanig lang dat patiënten hierdoor ondervoed in het ziekenhuis belanden. De onlangs opgerichte stuurgroep K-eet (ketenaanpak eetstoornissen) vreest voor levensgevaarlijke situaties. Dit meldt Trouw. 

In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 1.300 (veelal) meisjes anorexia. En de wachttijden voor zorg aan deze patiënten zijn lang. Hoe lang is niet bekend, maar duidelijk is dat deze de Treeknorm van veertien weken soms overschrijden.

Langer problemen in anorexiazorg

Het probleem in de anorexiazorg is niet nieuw, stelt de stuurgroep. De vaak jonge patiënten met beginnende anorexia krijgen niet op tijd hulp, waardoor hun situatie escaleert en ze gespecialiseerde hulp nodig hebben. En juist de klinieken die deze hulp kunnen bieden, kampen met wachttijden. Hoe ernstiger de eetstoornis, hoe moeilijker het is om deze te genezen.

Vroegsignalering, nazorg & meer bedden

Stuurgroep K-eet is inmiddels het gesprek aangegaan met het ministerie van Volksgezondheid en gemeenten waar de gespecialiseerde klinieken zijn gehuisvest. Het is de bedoeling dat er op korte termijn meer bedden bij komen, meer wordt ingezet op vroegsignalering en adequate nazorg. Het is goed dat er meer bedden bij komen, maar uiteindelijk gaat het erom dat de patiënten op tijd hulp krijgen. 

Door: Nationale Zorggids