Normal_therapie__psychiater__psychiatrie__psychotherapie__therapeut

Behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zien het te vaak niet als iemand een trauma heeft. Wordt een trauma wel opgemerkt, dan stellen therapeuten behandeling vaak bewust uit. Dat terwijl er in Nederland twee geschikte methodes zijn om trauma’s te behandelen: EMDR en exposurebehandeling. Dit meldt de Volkskrant. 

Uit onderzoek dat plaatsvond onder 570 patiënten in Gelderland en Oost-Brabant blijkt dat 86 procent van de psychiatrische patiënten rondloopt met een trauma. Van deze groep vertoont 42 procent symptomen van een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Slechts 8 procent staat zo geregistreerd en ontvangt hiervoor behandeling. De meeste mensen hebben trauma voortkomend uit verwaarlozing en mishandeling. Maar ook zijn er veel die getraumatiseerd zijn door een ongeluk, ramp of door seksueel misbruik.

Ditzelfde onderzoek, uitgevoerd door psychiater Jeanet  Nieuwenhuis, laat zien dat verstandelijk beperkte mensen vaker getraumatiseerd zijn. Vooral onder vrouwen met een verstandelijke beperking vindt veel seksueel misbruik plaats.

Kleine groep krijgt specialistische hulp

Van de vierhonderdduizend mensen die jaarlijks de diagnose PTSS krijgen, ontvangen slechts negentigduizend hiervoor passende specialistische hulp. Vooral mensen met psychoses krijgen geen hulp. Want zo stond dat een paar jaar geleden nog in de richtlijnen. Beide EMDR en exposure zijn heftige therapieën en de angst bestond (en bestaat) dat patiënten een gevaar voor zichzelf zouden vormen als zij werden geconfronteerd met hun verleden. Maar, zo blijkt uit onderzoek van klinisch psycholoog David van den Berg, toch hebben patiënten met psychoses hier veel baat bij.

“Na slechts acht sessies herstelde meer dan de helft van de 15 proefpersonen van PTSS, hoewel 38 procent van hen zwaar getraumatiseerd was met langdurig seksueel misbruik. Ook leidde de therapie niet tot meer suïcidepogingen of opnames, zoals behandelaren vreesden”, aldus Van den Berg.

Door: Nationale Zorggids