Normal_verdriet_depressie_hoofdpijn

Een gezond leven en sociaal leven kan een depressie op latere leeftijd voorkomen. Dit zegt psychiater Hans Jeuring die hier onderzoek naar deed. Volgens hem kunnen preventieve leefstijlmaatregelen een depressie op oudere leeftijd tegengaan, meldt de Leeuwarder Courant. 

De uitkomsten van Jeurings onderzoek laten zien dat een gezonde leefstijl niet alleen diabetes en hart- en vaatziekten tegengaat, maar ook de kans op een depressie vermindert. “Over depressie wordt al gauw gezegd: dat gaat wel weer over, maar de ziektelast is vaak groter fan bij een lichamelijke. Zo’n mentale ziekte zorgt voor heel veel problemen, ook bij de partner of andere naaste.” Het is dus zaak om er op tijd bij te zijn en waar mogelijk in te zetten op preventie.

Gelukkig neemt het aantal jongere ouderen met een depressie sinds 20 jaar af. Sociale contacten en betere economische omstandigheden lijken hieraan te hebben bijgedragen. Hoger opgeleiden met een goede baan en een groot netwerk hebben minder vaak last van een depressie, zo zegt Jeuring. “Dit plaatst vroegere, sombere voorspellingen over een depressie-epidemie in een ander perspectief.”

Door: Nationale Zorggids