Normal_eenzaam_depressie_ggz_verdriet

Oud militairen met een trauma vinden dat Defensie niet serieus omgaat met hun verzoeken tot zorg of financiële ondersteuning. Daarom stelt Nationale Ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen een onderzoek hiernaar in. Zeker vijftien militairen lopen al jarenlang vast in hun strijd met Defensie over het Militair Invaliditeitspensioen (MIP). Dit meldt Algemeen Dagblad. 

Getraumatiseerde militairen moeten lang wachten op een medische keuring en zijn niet tevreden over de houding van verzekeringsartsen die hen moeten keuren. Eén veteraan wacht al negen jaar op uitsluitsel, zegt Van Zuthphen. “Dat kan echt niet.”

Militairen hebben recht op het MIP als zij tijdens hun dienstverband invalide zijn geworden en deze invaliditeit directe invloed heeft op de uitoefening van hun beroep. Ook ex-militairen die psychische schade hebben opgelopen, zoals een posttraumatische stressstoornis, kunnen aanspraak maken op dit pensioen. Zolang iemand invalide is, ontvangt hij MIP. De hoogte hiervan wordt berekend aan de hand van de mate van invaliditeit met dienstverband en de berekeningsgrondslag (het inkomen in het jaar voordat de militair defensie verliet). 

Door: Nationale Zorggids