Normal_rss_entry-182366

Tbs-klinieken willen het voortaan automatisch horen wanneer hun oud-patiënten weer de fout in gaan. Volgens de privacyregels kan dit nu niet. De klinieken willen over deze informatie van justitie beschikken om de kwaliteit van hun behandeling te vergroten. Dat is volgens hen in het belang van de veiligheid van de samenleving.

''Als wij structureel zouden weten welke patiënten in de loop der jaren recidiveren, kunnen we bekijken welke behandelingen zij hebben gehad en waar wij de risico’s mogelijk niet goed hebben ingeschat’, zegt plaatsvervangend directeur Evelyn Klein Haneveld van de Oostvaarderskliniek in Almere zaterdag in de Volkskrant. ''Zo kunnen wij meer inzicht krijgen in de effectiviteit van de behandeling en de kwaliteit van onze risico-inschattingen.''

Hiervoor hebben tbs-klinieken al een gezamenlijke databank opgezet met daarin alle jaarlijks gemaakte risicotaxaties van hun patiënten. Maar vanwege de privacywetgeving ontbreken hierin de recidivegegevens van oud-patiënten.

Leren van fouten

De forensische sector voelt er wel voor om gedetailleerde informatie te delen met de klinieken. ''Dan kunnen we leren van wat er fout is gegaan'', zegt projectleider van de databank Jeantine Stam van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie.

''Als deze informatie de klinieken helpt om beter hun werk te kunnen doen gaan we daar serieus naar kijken'', zegt een woordvoerder van minister Dekker voor Rechtsbescherming tegen de krant. ''De minister heeft in een debat met de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken waar privacy veiligheid in de weg zit en daar werk van te maken. Deze vraag van de klinieken zal daarin meegenomen worden.''

Door: ANP