Normal_rekenmachine_geld_rekening

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis ggz, gespecialiseerde ggz en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. De huidige bekostiging in de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg is niet meer geschikt om deze zorg op een toekomstbestendige manier te bekostigen, zo vinden partijen in de forensische en geestelijke gezondheidszorg en de NZa. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en zijn herkenbaar en controleerbaar voor de patiënt. Dit meldt NZa. 

Zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars onderschrijven het advies over het zorgprestatiemodel. Dit biedt een mooie basis om in een gezamenlijk programma vanuit de sector zelf de implementatie en doorontwikkeling te realiseren. De NZa heeft het advies aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Eenvoud en transparantie

Het zorgprestatiemodel wordt gekenmerkt door eenvoud en transparantie over de geleverde zorg. Dit nieuwe model neemt afscheid van de dbc’s en zzp’s in de gespecialiseerde ggz (g-ggz), de dbbc’s in de forensische zorg (fz) en de prestaties in de generalistische basis-ggz (gb-ggz). Voor de patiënt zijn de nieuwe prestaties herkenbaar en daarmee controleerbaar. De zorgprestaties weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg en de tarieven sluiten aan bij de behandelinzet en behandelsetting. Bovendien is er een structurele verlichting van de administratieve lasten: minutenregistratie van directe en indirecte tijd is niet meer nodig.

Inzicht zorguitgaven

Het zorgprestatiemodel geeft veel sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan een zorgtraject van 365 dagen. Bovendien zorgt dit ervoor dat de administratie van zorgverzekeraars en zorgaanbieders beter op elkaar aansluit. Ook zorgt het voor meer eenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Het advies van de NZa wordt onderschreven door Dienst Justitiële Inrichtingen, GGZ Nederland, Landelijk vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten, Nederlandse Federatie van umc’s, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, MIND, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en MeerGGZ. 

Door: Nationale Zorggids