Normal_lentis_logo_ggz

De ggz-kliniek in Groningen van Lentis heeft een aanwijzing gekregen omdat de zorg voor een deel niet voldoet aan de normen voor goede zorg. Hierdoor zijn er risico’s aanwezig voor de kwaliteit en de veiligheid van zorg. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

De inspectie heeft er geen vertrouwen in dat Lentis binnen deze locatie zonder bestuursrechtelijke maatregel van de inspectie op korte termijn zal voldoen aan alle normen voor goede zorg. Hoewel de raad van bestuur aangeeft initiatieven te hebben genomen om de tekortkomingen in de zorg weg te nemen, constateert de inspectie dat de bestuurder hier onvoldoende in is geslaagd. De raad van bestuur draagt onvoldoende zorg voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de zorg.

Dossiervorming onvoldoende

Volgens IGJ voldoet de kliniek niet aan de getoetste wet- en regelgeving, normen, richtlijnen en standaarden. Er zijn onvoldoende randvoorwaarden aanwezig om goede zorg te verlenen. Zo is de dossiervoering onvoldoende, waardoor het verloop van de behandeling niet navolgbaar is in het dossier en is er onvoldoende continuïteit van behandelaren. Voor de kwetsbare patiënten die zorg krijgen binnen deze locatie is dit een risicovolle situatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie onwenselijk.

Lichamelijk onderzoek

Lentis heeft één maand de tijd gekregen om alle patiëntendossiers op orde te krijgen en de lichamelijke gezondheidstoestand te betrekken bij de psychiatrische diagnostiek. Ook moet bij alle nieuwe patiënten binnen 24 uur na opname een lichamelijk onderzoek hebben plaatsgevonden. Binnen drie maanden moet Lentis het aantal zorgverleners afgestemd hebben op het aantal patiënten en de doelgroep. 

Door: Nationale Zorggids