Normal_aardbeving_groningen_scheur_baksteen_muur

Inwoners van het aardbevingsgebied die mentale problemen hebben, kunnen daarvoor terecht bij speciale coaches. Bovendien krijgen zorgverleners trainingen om deze mentale problemen te herkennen en de mensen te verwijzen naar de coaches. Gemeenten krijgen hiervoor geld om deze diensten op te zetten. Dit meldt Dagblad van het Noorden.

De inzet van coaches is besloten tijdens een bestuurlijk overleg tussen het Rijk, provincie en de betrokken gemeenten. Ook GGD Groningen is betrokken bij het project en moet verbinding leggen tussen de gemeenten met aardbevingen en het evalueren van de geboden steun.

Aandacht voor emotionele schade

Volgens Yvonne Schippers van GGD Groningen is de inzet van coaches een goede stap. “Hiermee is onderkend dat de aardbevingen en de procedures er omheen een grote impact hebben op inwoners.” Ze onderstreept daarbij dat in eerste instantie vooral is gewerkt aan de ‘harde kant’ van de bevinden, zoals de afhandelingen van schade. Nu komt er ook aandacht voor de emotionele schade van de bevingen in de provincie. Door coaches in te zetten, denken de partijen dat het merendeel van de klachten wordt opgevangen. Hierdoor kan een ‘verhoogd beroep op de gezondheidszorg worden voorkomen.’

Door: Nationale Zorggids