Normal_rss_entry-186347

Kiezers met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking hebben dit jaar 258 klachten geuit over problemen bij het stemmen, zo meldt het College voor de rechten van de Mens. De meeste meldingen gingen over de toegankelijkheid van het stemlokaal.

Bij de recente Provinciale Statenverkiezingen en de Europese Parlementsverkiezingen hebben mensen problemen ervaren bij het betreden van stemlokalen door drempels, trappen, deuren en smalle doorgangen. Zo paste een aantal gebruikers van een scootmobiel niet in het stemhokje. Zij moesten het stemformulier buiten het hok invullen, wat volgens de melders ten koste ging van het stemgeheim.

Ruim een kwart van de klachten kwam binnen namens mensen met een verstandelijke beperking of mensen met dementie. Zij hebben nog geen recht op hulp van iemand naar keuze bij het stemmen, maar geven aan hier wel behoefte aan te hebben. Momenteel hebben alleen mensen met een lichamelijke beperking dat recht.

Alle klachten zijn onder de aandacht gebracht van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij debatteert later woensdag met de Kamer over het kiesrecht.

Door: ANP