Normal_kaars_kaarslicht

In 2018 daalde het aantal zelfdodingen met bijna 5 procent tot 1.829, waarvan 1.176 mannen en 653 vrouwen. Het aantal mannen dat een einde aan hun leven maakt is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als het aantal vrouwen. Onder mannen waren er vorig jaar echter 10 procent minder zelfdodingen dan in 2017. Onder vrouwen nam het aantal iets toe. Dit meldt CBS. 

In 2018 maakten 1.829 mensen in Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Onder mensen van 20 tot 40 jaar en onder vrouwen is het aantal suïcides toegenomen.

Met 10,6 suïcides per 100.000 inwoners is het zelfdodingscijfer in 2018 terug op het niveau van 2012. Begin jaren tachtig was dit cijfer het hoogst (met 14,5 per 100.000 mensen) en in 2007 het laagst, namelijk 8,4 per 100.000 inwoners.

Afname zelfdodingen onder jongeren en mannen

jongeren tot 20 jaar nam het aantal suïcides af, van 81 in 2017 tot 51 in 2018. Daarmee is het aantal zelfdodingen onder jongeren na een stijging in 2017 terug op het niveau van 2016 en de jaren daarvoor. Onder 20- tot 40-jarigen steeg het aantal zelfdodingen van vierhonderd in 2017 naar 464 in 2018.

In 2018 was het aantal zelfdodingen in deze leeftijdsgroep 12 procent lager dan in 2017. Alleen het aantal suïcides onder mannen nam af, met 20 procent. 

Door: Nationale Zorggids