Normal_tweede_kamer

Afgelopen week sprak de Tweede Kamer met staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid over een wijziging van de Wet langdurige zorg (Wlz). Mensen met een psychische stoornis zouden daar makkelijker een beroep op moeten kunnen doen. Vooral mensen mensen met dusdanig zware problemen hebben blijvend behoefte aan permanent toezicht of 24-uurszorg. Die zou eigenlijk vanuit de Wlz betaald moeten worden, maar dat is op dit moment onmogelijk. Dit meldt de Tweede Kamer. 

Van de Wlz maken nu vooral ouderen met dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking gebruik. Met alléén een psychische stoornis heb je in principe geen toegang tot de Wlz, maar val je onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Maar mensen denken helemaal niet in stelsels; ze hebben gewoon goede zorg en ruimte voor herstel nodig, zegt Leendert De Lange van de VVD. En ook Wim-Jan Renkema (GroenLinks) vindt dat ziel en lichaam juridisch niet gescheiden zouden moeten worden.

STEUN

Alle woordvoerders zijn blij met de wetswijziging die staatssecretaris Blokhuis voorstelt, want daardoor komen mensen met een psychische stoornis in bepaalde gevallen wel degelijk onder de Wlz te vallen.
Ook in de geestelijke gezondheidszorg is er behoefte aan langdurige zorg, vat Voordewind (ChristenUnie) het gevoel van Kamer en kabinet samen. De nieuwe situatie zal cliënten meer rust en duidelijkheid bieden, zegt GroenLinkser Renkema, omdat ze niet steeds opnieuw geïndiceerd hoeven te worden.

JONGEREN OOK IN WLZ

Vera Bergkamp van D66 is blij met de wet, maar wil nog een stap verder gaan dan het kabinet. Zij doet het voorstel om niet alleen volwassenen, maar ook jongeren toegang tot de Wlz te geven. Nu zijn zij tot hun 18de aangewezen op de Jeugdwet.

CDA, VVD, GroenLinks en PVV steunen het voorstel van Bergkamp. Want mensen met een zware en langdurige psychische stoornis hebben recht op goede zorg, of ze nu 18 zijn of niet, legt Slootweg (CDA) uit. Bovendien gaat het om een relatief kleine groep van ongeveer 300 kinderen, vult Fleur Agema (PVV) aan.