Normal_depressie_alleen_vrouw

De totale beddencapaciteit in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) is sinds 2013 met bijna een derde afgebouwd. Er is op meerdere vlakken een daling te zien: er worden minder mensen behandeld in de gespecialiseerde ggz met verblijf én zonder verblijf. Met verblijf ging het om 52.000 mensen in 2013, tegenover 44.000 mensen in 2017. Zonder verblijf ontvingen 632.000 mensen in 2013 gespecialiseerde ggz. In 2017 daalde dat aantal naar 502.000. Dit meldt Vektis. 

Het opnamepercentage daalt en dat geldt ook voor de opnameduur. Het gemiddeld aantal verblijfsdagen per patiënt neemt af van 66 in 2013 naar 59 in 2017. Het totaal aantal verblijfsdagen neemt in dezelfde periode af van 3,4 miljoen naar 2,6 miljoen. Dat betekent dat er dus minder bedden nodig zijn.

Steeds meer mensen naar de POH-GGZ

Daar tegenover staat dat steeds meer mensen aankloppen bij de POH-GGZ voor hulp: van 175.000 in 2013 naar 535.000 in 2017.

“Deze factsheet brengt de trends in de ambulantisering goed in zicht. Het maakt ook het succes van de POH-GGZ duidelijk, met een toename van 300 procent in 4 jaar tijd. Geestelijke gezondheidszorg is daarmee beter toegankelijk en substitutie van zware naar lichte zorg is mogelijk. De factsheet helpt bovendien om de goede vragen te stellen, die we samen met (vertegenwoordigers van) cliënten, professionals, zorgaanbieders én gemeentes moeten beantwoorden. Regionale samenwerking staat daarbij voorop. Want cliënten die dringend wachten op geestelijke gezondheidszorg zijn het beste geholpen met maatwerk in de regio", laat Guus van Bork, Beleidsadviseur ggz Zorgverzekeraars Nederland, desgevraagd aan Vektis weten. 

Door: Nationale Zorggids