Normal_puzzel_connectie_samenwerken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een nieuwe factsheet gemaakt voor betere persoonsgerichte zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en psychiatrische problematiek. De nieuwste cijfers laten namelijk zijn dat ongeveer één op de vijf nieuwe clienten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) een IQ heeft onder de 85. En, de vraag naar zorg en ondersteuning voor mensen met een LVB en psychiatrische problemen neemt toe. Dit meldt IGJ. 

Binnen de ggz is de ervaring dat deze cliëntengroep vaak wordt overvraagd door de werkwijze, behandeling en benadering. Binnen de gehandicaptenzorg wordt juist de psychiatrische problematiek te weinig behandeld. Hoe kan voor deze kwetsbare groep mensen alsnog passende zorg geboden worden?

De inspectie bezocht vier gespecialiseerde zorgaanbieders die zich richten op deze zorg. Door bij hen mee te kijken, kon het kennis over dit type zorg opdoen. Zo raken steeds meer zorgaanbieders gemotiveerd om ook voor deze cliëntengroep persoonsgerichte zorg mogelijk te maken. Op basis van de bezoeken is de factsheet ‘Passende zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek’ gemaakt.

Een paar dingen die de inspectie zag: bij de bezochte aanbieders zijn behandelteams samengesteld uit professionals met expertise uit ggz en gehandicaptenzorg. Zo leren zorgverleners en behandelaars uit beide sectoren van elkaar. De inspecteurs zag mooie voorbeelden, maar tegelijk werd ook duidelijk dat de ggz en gehandicaptenzorg uitdagingen kent, bijvoorbeeld door de huidige financieringsstructuur en een tekort aan vervolgplekken bij doorplaatsing. Met de nieuwe factsheet hoopt de IGJ een eerste stap te bieden in beter passende zorg voor iedere cliënt. 

Door: Nationale Zorggids