Normal_depressie__angst__depressief__ggz

De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn voor de meeste diagnosegroepen sinds november 2018 licht gedaald of stabiel gebleven. Dat blijkt uit de monitoring door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De maatregelen die zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen nemen lijken effect te hebben. De wachttijden voor de basis ggz zijn gelijk gebleven met gemiddeld 9 weken. In de specialistische ggz zijn de wachttijden het langst voor de diagnosegroepen pervasieve stoornissen (zoals autisme) en persoonlijkheidsstoornissen. Een langere wachttijd kan van grote invloed zijn op de kwaliteit van leven van de patiënten. Dit meldt NZa.

De wachttijden in de ggz zijn een hardnekkig probleem. Patiënten hebben recht op tijdige en passende zorg. De gemiddelde wachttijd voor de behandeling van pervasieve stoornissen valt het meest op met een stijging van vier weken ten opzichte van november 2018.  In maart waren de gemiddelde wachttijden voor zes diagnosegroepen hoger dan de treeknorm. De NZa maakt zich hier zorgen over en benadrukt dat de wachttijden voor deze groepen structureel moeten worden teruggedrongen. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ondersteund door de Landelijke Stuurgroep,  zijn hiervoor aan zet.

Inzet van zorgverzekeraars

De NZa onderzoekt op dit moment opnieuw bij zorgverzekeraars of zij zich voldoende inzetten om de wachttijden terug te dringen. Als dit niet het geval blijkt neemt zij verdere stappen zoals openbaarmaking en het geven van een aanwijzing. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) richt zich op de zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg die zij leveren. Samen met de IGJ bekijkt de NZa in de regio’s waar de wachttijden het langst zijn of zorgaanbieders en zorgverzekeraars samenwerken om de wachttijden terug te brengen.

Aanlevering

Een groot deel  van de ggz-zorgaanbieders (ongeveer 90 procent van de totale omzet) levert de wachttijden aan. De beschikbare data geeft een goed beeld van de wachttijden in de ggz. Wel ervaren zorgaanbieders drempels bij het aanleveren van de wachttijden. Daarom probeert de NZa het aanleveren makkelijker te maken waar dat mogelijk is. Als aanbieders bewust niet aanleveren kan zij de naleving bevorderen door formele toezichtinstrumenten in te zetten zoals het geven van een aanwijzing.

Door: Nationale Zorggids