Normal_rekenmachine_geld_rekening

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het landelijk raamwerk ‘Horizontaal Toezicht in de GGZ’ ontwikkeld. Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars zetten hiermee samen in op minder administratieve lasten en een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid van de zorguitgaven in geestelijke gezondheidszorg. GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars kunnen vanaf nu aan de slag met de invoering van Horizontaal Toezicht. Dit meldt (Ont)Regel de Zorg. 

Bij Horizontaal Toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf, werken partijen bij Horizontaal Toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Duidelijke afspraken vooraf zorgt voor wederzijds vertrouwen.

Landelijk raamwerk beschikbaar voor gebruik

Het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht in de GGZ is beschikbaar voor gebruik en omvat meerdere producten die zijn gepubliceerd op de website horizontaaltoezichtggz.nl.