Normal_drukke_straat

In 137 van de 355 gemeenten is nog geen algeheel verbod op drugsgebruik in openbare ruimten ingesteld. Dit  betekent dat de meerderheid van de gemeenten het mensen verbiedt om hard- en softdrugs te gebruiken in parken en openbare gebouwen en op straat. Wie toch drugs gebruikt in één van de ruim tweehonderd gemeenten met verordening, krijgt een boete. Dit meldt NOS. 

De gemeenten met zo’n algeheel drugsverbod negeren daarmee de Opiumwet die het gebruik van soft- en harddrugs gedoogd. Wie in drugs handelt en drugs produceert is volgens de Opiumwet wél strafbaar bezig.

“De vrijheid om drugs in de publieke ruimte te gebruiken die de wetgever voor ogen had, wordt nu door gemeenten expliciet om zeep geholpen”,  zegt een hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. Toch denken hij en zijn collega’s dat het verbod niet door een rechter zal worden tegengesproken. Gemeenten willen overlast beperken, en als zo’n verbod daaraan bijdraagt kan dat een goed argument zijn. 

Door: Nationale Zorggids