Normal_depressie

Staatssecretaris Blokhuis is hoopvol gestemd naar aanleiding van recente publicatie van cijfers van de wachttijden in de ggz, zo gaf hij onlangs aan in een brief aan de Tweede Kamer. MIND is echter teleurgesteld over deze cijfers, want de echte kentering die noodzakelijk is om mensen tijdig de zorg te bieden die zij nodig hebben, lijkt nog heel ver weg. Dit meldt MIND. 

Uit de cijfers blijkt bijvoorbeeld dat de aanmeldwachttijden nog veel te lang zijn. Bij de gespecialiseerde-ggz krijgt bijna de helft van de mensen die zich aanmelden geen eerste intake binnen de Treeknorm. Zowel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) als de staatssecretaris gaan daar niet op in, zegt MIND.

Het is positief dat de staatssecretaris in zijn brief extra aandacht vraagt voor de wachttijd bij pervasieve stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Maar zijn oproep tot actie zou óók moeten gelden voor andere stoornissen, zoals eetstoornissen en trauma. Hiervan is bekend dat in sommige individuele gevallen mensen een half jaar tot een jaar moeten wachten.

Eenzijdige focus

Er is ook een eenzijdige focus op het samenspel tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. De NZa reduceert in de gepubliceerde Informatiekaart de hele regionale aanpak zelfs tot samenwerking tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Cliëntenorganisaties worden niet genoemd. Belangrijke actoren als gemeenten en huisartsen evenmin.  

Goede samenwerking is cruciaal 

De samenwerking van ggz-instellingen met het sociale domein en de huisartsen is cruciaal.  Goede samenwerking tussen instellingen en huisartsen is belangrijk voor de instroom en uitstroom van cliënten. Goed contact tussen de eerste en tweede lijn, bijvoorbeeld goed contact tussen huisarts en psychiater, geeft betere kwaliteit van verwijzingen.

Bij de uitstroom is goede samenwerking ook belangrijk. De huisarts moet goed geïnformeerd zijn om de zorg weer over te nemen en er moeten goede afspraken zijn in geval van terugval. Een cliënt die terugvalt moet direct kunnen terugkomen en niet onderaan de lijst worden geplaatst.  Ook moet er verbinding worden gelegd met het sociaal domein, zodat cliënten zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund en terugkeren in de maatschappij.
 
MIND roept de staatssecretaris op toe te zien dat deze (nieuwe) samenwerkingen tot stand komen en daarmee een integrale aanpak waarbij alle partijen worden betrokken. MIND wil dat alle partijen, nationaal en regionaal, worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid bij het terugdringen van de wachttijden.  

Door: Nationale Zorggids